Közjegyző

Közjegyző – NOTARIS

A hollandiai ingatlan átruházás folyamata merőben eltérő a Magyarországon ismerttől. Az adás-vételi szerződés nem ügyvéd ellenjegyzésével és szárazbélyegző lenyomatával válik érvényessé. Az ingatlan adás-vételi szerződést az ingatlanközvetítő (makelaar) készíti el, nála is kerül aláírásra. Vigyázat ez nem egy “előszerződés” ahogyan sokan gondolják, hanem maga az adás-vételi szerződés, érvényes kötelezettségvállalással! Tehát nem csak a közjegyző által válik érvényessé, hanem a makelaar előtt történő aláírással és az abban foglalt jogok és kötelezettségek is joghatályossá válnak!

A közjegyző az ingatlan tulajdonba adását végzi el (ingatlan átruházás), az úgynevezett AKTE VAN LEVERING elkészítésével és a szerződő felek által, közjegyző előtt történő aláírásával. Ennek költsége közjegyzőnként változik, szabad díjszabás van. Minimálisan kb. 400 Euróval kell számolni.

A másik jogcselekmény, amit a közjegyző elvégez, amennyiben Ön az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban pénzintézettől hitelt vesz fel az u.n. HYPOTHEEKAKTE elkészítése és a hitelfelvevő személy vagy személyek által a közjegyző előtt történő aláírása. Ebben a közjegyző a hitelfolyósító pénzintézet javára a jelzálogjog bejegyzését kezdeményezi az ingatlan nyilvántartási hatóságnál. Ennek költsége is közjegyzőfüggő. Minimálisan itt is további 400 Euró közjegyzői munkadíj megfizetésével kell számolni.

További költséget jelent a bíróság által jegyzékbe vett hivatalos tolmács és fordító díja. Ha Ön a holland nyelvet nem ismeri a közjegyző által megfelelőnek ítélt mértékben, akkor a közjegyző kötelezi Önt holland bíróság által regisztrált tolmács-fordító igénybevételére. Ennek díja kb. +/- 500 Euró. A díjban a tolmács utazási ideje is bele van értve!

Ha Ön irodám szolgáltatását veszi igénybe akkor a tolmácsolásról a közjegyző előtti eljárás lefolytatásakor mi gondoskodunk.

Ez további költséggel Önnek nem jár!